Algemene voorwaarden

Wij zullen altijd ons best doen om aan uw wensen te voldoen en uw doelen te bereiken, maar soms is het goed om een paar dingen op papier te zetten, zodat we allebei weten wat we van elkaar verwachten als het niet helemaal gaat zoals het zou moeten. In deze voorwaarden staan geen ingewikkelde juridische termen of lange passages van onleesbare tekst. We hebben geen zin om u te misleiden tot iets waar u later misschien spijt van heeft. We willen wat het beste is voor beide partijen, nu en in de toekomst.

In het kort

U huurt Spijker & Co in voor het ontwerpen en ontwikkelen van een project. Natuurlijk is het iets complexer dan dan dat, maar dat staat hierna beschreven.

Wat komen beide partijen dan overeen?

Als klant heeft u de kracht en het vermogen om ons in te huren namens uw bedrijf of organisatie. U stemt ermee in om ons te voorzien van alles wat we nodig hebben om het project te voltooien - met inbegrip van tekst, afbeeldingen en andere informatie - als en wanneer we het nodig hebben en in het formaat dat we vragen. U stemt ermee in om ons werk te beoordelen, feedback te geven en goedkeuring te geven op de aangegeven tijden. Deadlines werken aan twee kanten en kunnen alleen gehaald worden als beide partijen zich eraan houden. U stemt er ook mee in zicht te houden op het betalingsschema dat staat beschreven op het voorstel of de factuur.

Wij hebben de ervaring en het vermogen om de diensten die u nodig hebt van ons, uit te voeren. Dit doen we op een professionele wijze volgens een voorstelplanning. We zullen proberen om aan alle vastgestelde termijnen te voldoen, maar we kunnen niet verantwoordelijk zijn voor een gemiste lanceerdatum of een deadline als u te laat materialen aanlevert of niet tijdig akkoord geeft in elke fase. Wij zullen de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons geeft respecteren en nooit delen met anderen.

Vormgeving

Als we met de vormgeving bezig zijn van uw project bepalen we de look-and-feel, lay-out en de functionaliteit van uw project. Ons voorstel is gebaseerd op een ontwerp en de kans voor u om het ontwerp in twee rondes van herzieningen aan te passen. Indien u niet tevreden bent met de ontwerpen in deze fase, dient u ons volledig te betalen voor al het werk dat we tot dan toe hebben geproduceerd. Vervolgens kunt u ofwel de overeenkomst beëindigen of ons opdracht geven om het ontwerp verder uit te werken volgens onze standaard vormgevingstarieven.

Teksten

Wij schrijven vaak teksten voor projecten, maar tenzij anders aangegeven in ons voorstel, zit tekstschrijven of redigeren niet in de prijs inbegrepen. We kunnen dit dus wel verzorgen, maar zullen dan op basis van een offerte deze werkzaamheden voor u uitvoeren.

Afbeeldingen

U voorziet ons van afbeeldingen in digitaal formaat. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van stockfotografie, dan kunnen we u daarbij helpen. De tijd die we besteden aan het zoeken naar de juiste foto's zullen in rekening worden gebracht volgens ons standaard tarief.

Wijzigingen en herzieningen

We weten uit ervaring dat veel vaste-prijs overeenkomsten zelden gunstig zijn voor u, omdat ze vaak beperkt kunnen laten zien hoe iets eruit moet komen te zien, of hoe het zou kunnen werken. We willen niet uw opties of uw mogelijkheden om te veranderen beperken.

De schatting/ offerte prijzen aan het begin van elk project zijn gebaseerd op de hoeveelheid werk die wij schatten nodig te hebben om alles te realiseren wat u wenst, en van uw project een succes te maken. Als u van gedachten verandert, bijvoorbeeld dat u extra pagina’s wilt toevoegen of zelfs het toevoegen van nieuwe functionaliteit, zal dat geen probleem zijn. Mogelijk brengt dit extra kosten met zich mee en die zullen worden afgesproken voor het extra werk begint. Dit extra werk zal invloed hebben op de termijnen en deze worden dan ook aangepast. We zullen van tevoren alles afstemmen zodat u weet waar u aan toe bent. We kunnen u ook vragen om de verzoeken op schrift te stellen, zodat we kunnen bijhouden welke wijzigingen gewenst zijn. Indien de aard of de taken van het project aanzienlijk veranderen gedurende het gehele proces, behouden wij ons het recht om het huidige project te annuleren. Op dat moment moet u volledig betalen voor al het werk dat we tot dan toe hebben gedaan en ons opdracht geven om het nieuwe project, gebaseerd op de nieuwe eisen in gang te zetten. Dit zal een nieuwe offerte en overeenkomst vereisen.

Juridisch gezien

We kunnen niet garanderen dat de functies in een project altijd foutloos zullen werken en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden jegens u of derden geleden schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen of andere incidentele of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om zaken in het project te bedienen, zelfs als u ons heeft geïnformeerd over de mogelijkheden van het ontstaan van dergelijke schade.

Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar uit deze overeenkomst en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Copyrights

U garandeert ons dat alle elementen van de tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, handelsmerken of ander kunstwerk dat u ons verstrekt voor opname in het project, hetzij eigendom is van uzelf, of dat u toestemming heeft om ze te gebruiken.

Wanneer wij uw laatste betaling hebben ontvangen, dan wordt het auteursrecht automatisch als volgt ingedeeld:
U bent de eigenaar van de afbeeldingen en andere visuele elementen die we voor u maken voor dit project.

Wij zullen u een kopie van alle bestanden verstrekken. Wij zijn niet verplicht om ze te bewaren.

U bent eigenaar van de tekst, foto's en andere gegevens die u verstrekt, tenzij iemand anders hen bezit. Wij bezitten alle originele bronbestanden en wij geven die in licentie aan u voor gebruik voor alleen het afgesproken project. Wij houden van ons werk en laten dit graag zien en delen wat we geleerd hebben met andere mensen, dus we behouden ons het recht om uw project te laten zien als onderdeel van onze portfolio en over het project op websites te schrijven, in tijdschriftartikelen en boeken.

NB: Als u niet in staat bent om alle gevraagde content op tijd aan te leveren, betekent dat niet dat we ons werk niet hebben gedaan. Zodra het project is getest en klaar is om live te gaan, zullen we de uiteindelijke factuur sturen. Ongeacht of dit met uw content of met dummy content is. Zodra de laatste factuur is betaald overhandigen wij u de sleutels en laten u zien hoe u uw eigen inhoud in het project kunt zetten zodra het klaar is. Als de uiteindelijke factuur niet binnen de vermelde termijn wordt betaald, zijn wij niet verplicht om alle bronbestanden op onze server te behouden of verder te gaan met het project na die tijd.

Maar waar staan de verschrikkelijke kleine lettertjes?

Net als een bekeuring, kunt u deze overeenkomst niet aan iemand anders overdragen zonder onze toestemming. Deze overeenkomst blijft geldig en hoeft niet te worden verlengd. Als om wat voor reden een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt, blijven de overige delen ervan geldig. Hoewel de tekst begrijpelijk geschreven is, zijn de bedoelingen wel ernstig en deze voorwaarden zijn een juridisch bindend document.