Servicevoorwaarden abonnement

 

TOESTEMMING

U vraagt aan Spijker & Co om werkzaamheden uit te voeren zoals beschreven in het pakket of de pakketten die u heeft aangeschaft. In het geval dat toegang tot uw website noodzakelijk is, machtigt u hierbij Spijker & Co toegang en "schrijfrechten" voor alle mappen en bestanden van uw account bij een andere externe hostingprovider, evenals toestemming om eventuele benodigde WordPress-plug-ins te installeren voor onderhoud en beveiliging.

AUTEURSRECHTEN

Spijker & Co aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die het bedrijf beheert, onderhoudt en/of host.

PRIJZEN & BETALINGEN

Alle prijzen op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zodra u een klant bent van Spijker & Co, geeft u Spijker & Co toestemming om de vastgestelde bedragen, vooraf, op een vastgestelde tijd in rekening te brengen voor de services die door Spijker & Co zijn of worden geleverd. Als u uw abonnement wilt stopzetten, neemt u contact op met Spijker & Co vóór de vervaldatum van uw abonnementsperiode.

ANNULERING & TERUGBETALINGEN

Annulering van een abonnement kan op elk moment plaatsvinden na uw eerste 1 maand (30 dagen) van de service. Er zijn geen restituties beschikbaar nadat uw gekochte pakket of service is gestart, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

WEIGERING VAN SERVICE

Spijker & Co behoudt zich het recht voor om service te weigeren aan een persoon, website of blogs die aanstootgevende, obscene, haatdragende, kwaadwillende inhoud bevat of om andere redenen.

MODIFICATIE DOOR DERDE PARTIJEN OF KLANT

Met een op WordPress gebaseerde website, zal de klant zijn of haar webpagina's onafhankelijk bewerken of updaten na voltooiing van de site, tenzij anders overeengekomen in deze overeenkomst tussen klant en Spijker & Co. Als iemand anders dan Spijker & Co of zijn onderaannemers de website probeert bij te werken en het ontwerp van de website beschadigd of de mogelijkheid om webpagina's correct weer te geven of te functioneren raakt beschadigd, wordt de tijd om de webpagina's te repareren beoordeeld op een uurtarief van € 75,00 per uur minus de tijd die is toegewezen in het maandelijkse onderhouds- en supportpakket. Er wordt een minimum van een uur doorberekend.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; AFWIJZING VAN GARANTIES

Hoewel er beperkingen zijn aan de garanties die we kunnen bieden, is uw tevredenheid erg belangrijk voor ons. Lees en begrijp onze aansprakelijkheidslimieten voordat u diensten bestelt.

Spijker & Co garandeert niet, vertegenwoordigt of garandeert niet dat de functies die deze webpagina's of de internetsite bevatten, zullen voldoen aan de vereisten van de klant of dat de werking van de webpagina's ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het onvermogen om de functies op deze webpagina's of op de website te gebruiken geheel voor uw eigen risico zijn. De functies van de webpagina's en de website die voor u is gemaakt, worden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik geleverd, zonder enige vorm van garantie. Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de webpagina's en website ligt bij de klant.

Voor zover niet wettelijk verboden, zal Spijker & Co in geen enkel geval aansprakelijk zijn jegens de klant of een derde voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, zakelijke onderbreking, of incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit de werking of het niet kunnen functioneren van deze webpagina's of website, ongeacht de oorzaak daarvan, zelfs als Spijker & Co op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Spijker & Co vertegenwoordigt, waarborgt of garandeert niet dat de functies die deze webpagina's of internetwebsite bevat vrij zijn van verlies, corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere beveiligingsinbreuken, en Spijker & Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee.

AANVAARDING

Houd er rekening mee dat u door uw betaling, akkoord gaat met al onze servicevoorwaarden zoals ze hier zijn beschreven. Spijker & Co behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. De gebruiker van deze website gaat akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst namens zijn of haar organisatie of bedrijf. Deze overeenkomst bevat de volledige kennis van de partijen. Alle wijzigingen of aanpassingen daarvan moeten schriftelijk zijn en door beide partijen worden ondertekend.

Als u nog vragen heeft over de servicevoorwaarden van Spijker & Co, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@spijkerenco.nl